2018 Aşure Günü Ne Zaman?

2018 Aşure Günü Ne Zaman?

İslam alemi için önem taşıyan Aşure günü, Muharrem ayının 10. günü olan 20 Eylül 2018 Perşembe gününe denk geliyor. 

Buğday, fasulye, nohut, kayısı, incir gibi bakliyat ve yemişlerin birlikte kaynatılması ile hazırlanan yiyeceğe “aşure”; bu yiyeceğin Hicri takvime göre Muharrem ayında pişirilmesi ve dağıtılması etrafında oluşan uygulamalara ise aşure geleneği adı verilir. Aşure adı, İbranice onuncu anlamındaki “asor” kelimesinden gelmektedir. Aşure geleneğini uygulayan toplulukların bu güne yükledikleri anlama göre aşurenin içine konan malzeme, yapılış tarihi ve amacı değişiklik gösterir. Aşure geleneği, İslam mezheplerinde kendine yer bulduğu gibi Musevilerde ve Hıristiyanlarda da farklı isimlerle bilinmektedir.

AŞURE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILMALIDIR? 

1-Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:

Aşure günü oruç tutanın, bir yıl­lık günahları affolur. [Müslim, Tir­mizi, İ. Ahmed, Taberani]

Aşure günü oruç tutan o yıl tuta­madığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur. [Deylemi]

Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhale­fet edin. [İ .Ahmed]

Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, me­lekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavu­şur. [Şir'a]

Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!

2- Sıla-i rahim yapmalı

Yani akrabayı ziyaret edip, hediye veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, "Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur" buyruldu. (Şir'a)

3- İlim öğrenmeli

Hadis-i şerifte, "Aşure günü, ilim öğrenilen veya Alla­hü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer." buyruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] oku­malıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

4-  Sadaka vermek sünnettir, ibadet­tir.

Hadis-i şerifte, "Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur." buyruldu. (Şir'a)

Bugün aşure ibadet diye aşure pi­şirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bu­gün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Ha­dis-i şerifte, Aşure günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez buyrul­du. (Hakim)

5- Çok selam vermeli.

Hadis-i şerifte, "Aşure günü, on Müslümana selam ve­ren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." buyruldu. (Şir'a)

6- Çoluk çocuğunu sevindirmek!

Ha­dis-i şerifte, "Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafa­kası geniş olur)." buyruldu. (Beyheki)

7-Gusletmeli.

Hadis-i şerifte, "Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir" buyruldu. (Şir'a)

(Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.)

8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

9- Dua Okunmalı

10 defa şu dua okunur:  ''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''

10- Namaz Kılınmalı

Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktin­de 2 rek'at namaz kılınır.

MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
- Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,
- Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
- Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,
- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...

Aşura gününde ayrıca Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 70 yakını ile birlikte şehit edilmiştir. Yaşanan acı olay her yıl Muharrem ayında matem atmosferinde anılır...

YORUMLAR

    Bu konuya henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...

YORUM YAZ